วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

วันนี้ได้เรียนเรื่องweb blog ก็ดีคะเพราะจากไม่รู้เรื่องนี้ก็จะได้รู้จะได้หายโง่.... แต่มันก้อยากเหมือนกันนะ
เรียนเรื่องบล็อกก้อดีจะได้มีความรู้ใหม่ๆเช่นจะมีwebเป็นของตัวเอง นำไปใช้ในการฝึกงานได้ไม่มากก้อน้อย สะดวกในการไปนิเทศของอาจารย์ .เหมือนจะสนุกนะแต่ก้อยากกกกกกกกกก

ไม่มีความคิดเห็น: