วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3. อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1................................................
2..............................................
3.............................................
4...............................................
5.................................................

ไม่มีความคิดเห็น: